BioSfera Biograd

Projekt Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd projekt je pod vodstvom Javne ustanove Park prirode Vransko jezero, a realizira se u suradnji s partnerima Gradom Biogradom na Moru, Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split i Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS).

Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru natječaja „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (referentni broj: KK.06.1.2.01).

Ciljevi projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“ su:

  • Doprinijeti održivom korištenju odredišta prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode kroz održivi aktivni turizam temeljen na prirodnoj baštini.
  • Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta kako postojećih, tako i novih posjetiteljskih infrastruktura i sadržaja u zaštićenim područjima prirode, posebice u dijelovima nacionalnih parkova i parkova prirode koja se do sada nisu sustavno i učinkovito koristila i valorizirala.

Ovim ciljevima želi se postići opći cilj projekta: doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode u neposrednom okruženju Parka prirode Vransko jezero te na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije.

Ostvarenjem ovog cilja želi se doprinijeti poticanju inovativnog, konkurentnog i održivog mikro, malog i srednje velikog poduzetništva, otvaranju cjelogodišnjih, kvalitetnih radnih mjesta te smanjenju ili zaustavljanju negativnih demografskih trendova na ciljanom području, a posebice manje razvijenih, ruralnih područja kroz cjelogodišnji održivi aktivni turizam i prateće djelatnosti.

Projektne aktivnosti promiču održivo korištenje prirodne baštine putem razvoja, ponude i promocije aktivnosti vezane za aktivni, pustolovni, kulturni i drugi turizam posebnih interesa usmjeren na produljenje sezone i proširenju turističke ponude koja bi u konačnici stvorila nove održive izvore prihoda lokalnom stanovništvu i MSP-a.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr