BioSfera Biograd

"Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd" projekt je pod vodstvom nositelja Javne ustanove Park prirode Vransko jezero, a realizira se u suradnji s partnerima Gradom Biogradom na Moru, Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split i Hrvatskom gorskom službom spašavanja (HGSS).

Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru natječaja „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. 

Referentni broj projekta: KK.06.1.2.01.0019 

Ukupna vrijednost projekta je 21.787.053,37 HRK, dok je iznos koji sufinancira EU 12.756.756,96 HRK (85% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova).

Razdoblje provedbe projekta: 4. lipnja 2018. - 15. lipnja 2022.

Kratki opis projekta:

Projekt BioSfera Biograd se bavi pitanjem ekološke, društvene i ekonomske održivosti zaštićenih područja prirode Dalmacije i Like. Cilj projekta je očuvati i valorizirati prirodnu baštinu ciljanog prostora, posebice manje razvijenih, ruralnih područja kroz cjelogodišnji održivi aktivni turizam. Ciljne skupine projekta su turistički sektor, sportske, ekološke, obrazovne, kulturne i sl. udruge i ustanove, djeca, mladi, lokalni stanovnici, ali i posjetitelji ovog prostora i šire regije.

Ciljevi projekta:

  • Doprinijeti održivom korištenju odredišta prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode kroz održivi aktivni turizam temeljen na prirodnoj baštini. 
  • Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta kako postojećih, tako i novih posjetiteljskih infrastruktura i sadržaja u zaštićenim područjima prirode, posebice u dijelovima nacionalnih parkova i parkova prirode koja se do sada nisu sustavno i učinkovito koristila i valorizirala.
  • Doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode

Ovim ciljevima želi se postići opći cilj projekta: doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode u neposrednom okruženju Parka prirode Vransko jezero te na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije.

Ostvarenjem ovog cilja želi se doprinijeti poticanju inovativnog, konkurentnog i održivog mikro, malog i srednje velikog poduzetništva, otvaranju cjelogodišnjih, kvalitetnih radnih mjesta te smanjenju ili zaustavljanju negativnih demografskih trendova na ciljanom području, a posebice manje razvijenih, ruralnih područja kroz cjelogodišnji održivi aktivni turizam i prateće djelatnosti.

Projektne aktivnosti promiču održivo korištenje prirodne baštine putem razvoja, ponude i promocije aktivnosti vezane za aktivni, pustolovni, kulturni i drugi turizam posebnih interesa usmjeren na produljenje sezone i proširenju turističke ponude koja bi u konačnici stvorila nove održive izvore prihoda lokalnom stanovništvu i MSP-a.

Rezultati projekta:

  • Broj podržane infrastrukture za posjetitelje u nacionalnim parkovima i parkovima prirode koji doprinose boljem upravljanju baštinom: 14
  • Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode: 67,98%
  • Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine: 31547
  • Broj uključenih fizičkih i pravnih osoba iz lokalnih zajednica u programe izgradnje kapaciteta za održivi razvoj: 100

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Šarić, voditelj projekta - bios@pp-vransko-jezero.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr