Lokacija projekta

Područje infrastrukturnog ulaganja projekta „Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd“, odnosno adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja samog posjetiteljskog Centra je Grad Biograd na moru, kao lokacija sjedišta uprave nositelja Parka prirode Vransko jezero, te lokalne jedinice samouprave koje se nalaze ili gravitiraju području Parka prirode Vransko jezero, a to su općine Pakoštane, Pirovac, Stankovci i Tisno te Grad Benkovac.

Međutim obuhvat i utjecaj ostalih projektnih aktivnosti, posebice izgradnje kapaciteta te edukacijskih i promocijskih, neposredno će se odraziti na širi prostorni obuhvat projekta, uključujući okolna zaštićena područja, koja su ujedno predmet prezentacijskog sadržaja Centra, a to su NP Kornati, NP Paklenica, PP Velebit i PP Telaščica, s pripadajućim jedinicama lokalne samouprave općinom Murter-Kornati, općinom Sali, općinom Starigrad, općinom Lovinac i Gradom Gospićem, Gradovima Šibenikom Drnišom, Kninom, Skradinom te općinama Promina, Ervernik i Kistanje.

Također, tercijarno, projekt obuhvaća i područje NP Krka koje neće biti uključeno u prezentacijski sadržaj Centra, ali će biti obuhvaćeno soft aktivnostima projekta budući NP Krka ima također za cilj razvijati aktivni održivi turizam u sjevernim dijelovima Parka i okruženju, ali će za potrebe svoje prezentacije koristiti svoju postojeću i novu posjetiteljsku infrastrukturu koju razvija na lokacijama Puljani i Lozovac.

S obzirom na vrlo široki prostorni obuhvat, projekt ima među-županijski, odnosno regionalni obuhvat koji se u najvećem dijelu odnosi na područje Sjeverne Dalmacije te manjim djelom na prijelazno područje prema Lici, uključujući pojedine otočne, obalne te zaobalne predjele Zadarske, Šibensko-Kninske i Ličko-senjske županije, čije je zajedničko obilježje pripadnost, blizina ili gravitacija predmetnim zaštićenim područjima te orijentacija na aktivni turizam temeljen na prirodnoj baštini ovih područja.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr