Volontiranje

Postani suhozidar/ka

Ovaj volonterski program svake godine okuplja 7 volontera koji kroz obnovu dijela suhozidne baštine Parka uče o tradicijskoj gradnji bez upotrebe vezivnog materijala. Ovakav tip gradnje proglašen je zaštićenim nematerijalnim dobrom od strane UNESCO-a. JUPP Vransko jezero pokriva troškove smještaja i hrane za sve volontere.

Čuvar/ica prirode Vranskog jezera

S ciljem očuvanja ugroženih poplavnih livada osmišljen je volonterski program koji, ovisno o uzrastu volontera i dijelu godine u kojem se odvija, uključuje:

 • formiranje zelene barijere presadnjom grmlja koje će vizualno izolirati vlažnu livadu na kojoj se hrane brojne ptice te tako ublažiti njihovo uznemiravanje od strane obližnje prometne ceste i uslijed korištenja posjetiteljske infrastrukture;
 • uklanjanje invazivnih vrsta biljaka;
 • košnju u kasnim ljetnim mjesecima koja omogućuje biljkama livada dovoljno vremena da se osjemene;
 • prikupljanje pokošenog sijena na hrpu ili njegovo odnošenje na unaprijed dogovoreno mjesto na livadi.

JU NP PAKLENICA - Outdoor informator

Dođite u Nacionalni park Paklenica i kroz volontiranje istražite jedan od najljepših kanjona u Hrvatskoj. Svojim radom ćete posjetiteljima boravak učiniti sigurnim i ugodnim te ujedno doprinijeti očuvanju prirode.

Pružat ćete informacije o sadržajima koji se mogu pronaći u Parku, o pješačkim stazama koje je najbolje koristiti za istraživanje i doživljaj tajnog svijeta Paklenice te o zaštićenim autohtonim biljnim i životinjskim vrstama. 

Informacije su snažno sredstvo. Iskoristimo ih da zaštitimo prirodna bogatstva da u njima možemo uživati svi  danas i u vremenima koja dolaze.

Najčešća pitanja:

 • pruža osnovne informacije posjetiteljima i educira ih o pravilima ponašanja u zaštićenom područj
 • usmjerava posjetitelje na korištenje pješačkih staza i daje im osnovne informacije o udaljenosti do pojedinih objekata i sadržaja u Parku,
 • informira penjače i daje im informacije o pravilima ponašanja na penjalištu s ciljem zaštite biljnih i životinjskih vrsta na prostoru penjališ
 • povremeno anketira posjetitelje s ciljem dobivanja pouzdanih povratnih informacija o zadovoljstvu posjetitelja ponudom i uslugama u Parku,
 • povećava svijest posjetitelja o potrebi zaštite prirodnih i kulturnih vrijednosti Nacionalnog parka.

Do 12.

Od srpnja do kolovoza.

Svaki volonter će volontirati 4 sata dnevno, pet dana u tjednu (ukupno 20 sati tjedno). Tjedni raspored rada volontera će se detaljno definirati na početku svakog tjedna (ponedjeljak). Minimalna dužina volontiranja je 15 dana, a maksimalna 60 (u ovisnosti o potražnji za volonterskim mjestima).

 • poznavanje stranih jezika kako bi na kvalitetan način mogao prenositi informacije posjetiteljima Parka
 • dobre prezentacijske i komunikacijske vještine
 • sklonost timskom radu
 • samostalnost i motiviranost
 • dobru fizičku kondiciju
 • prednost: prethodno iskustvo na obavljanju sličnih poslova

Hrvatski ili engleski jezik, s tim da je znanje engleskog jezika obavezno. Uz to bi volonteri trebali poznavati barem još jedan strani jezik (radi komunikacije sa stranim posjetiteljima). Volonteri iz stranih zemalja moraju znati engleski jezik kako bi se mogli sporazumijevati s djelatnicima u Parku i drugim volonterima te barem još jedan strani jezik.

Posao je prikladan isključivo za osobe s lakšim oblikom invalidnosti, a koja ne predstavlja prepreku obavljanju ovog volonterskog posla.

Volonteri će poslove obavljati na terenu na području Parka. Ovisno o potrebama i disperziji posjetitelja mjesto rada volontera će biti od ulazne recepcije Velika Paklenica, preko mlina i nove poučne staze Pjeskarica, kanjona Velike Paklenice, staza do špilje Manita peć, staza do Lugarnice i/ili do planinarskog doma.

JU PP TELAŠĆICA - Eko patrola Telašćice

Naša mora čovjek pretvara u najveća odlagališta otpada na svijetu!

Procjenjuje se da do 12 milijuna tona plastike godišnje ulazi u naša mora diljem svijeta te da oko 80% onečišćenja svjetskih mora otpada na plastiku. 

Taj otpad u more dospijeva bacanjem s brodova ili obale, dopuhivanjem vjetrom s kopna i putem morskih struja.

Dođi i uključi se u ekipu Eko patrole.

Očuvajmo okoliš zajedno, pomozi nam skupljati otpad i naplavine u Telašćica, neka nam bude čista najljepša uvala na Jadranu.

Najčešća pitanja:

 • odlazi na teren s djelatnicima Parka
 • prikuplja i za potrebe recikliranja razvrstava naplavljeni otpad
 • odlaže i priprema prikupljeni otpad za odvoz
 • kroz navedene aktivnosti izravno doprinosi očuvanju i zaštiti prirode Parka i Jadranskog mora
 • doprinosi podizanju svijesti javnosti o problematici morskog otpada

U lipnju.

Radno vrijeme je na dnevnoj bazi od 8-13h, Šest dana u tjednu (od pon-sub). Za više informacija o točnim datumima provođenja programa molimo kontaktirajte voditelja volontera putem formulara na dnu stranice.

 • ljubav prema prirodi
 • motivaciju za čišćenje morskog okoliša
 • sklonost timskom radu
 • volju za rad na otvorenom
 • spretnost i izdržljivost

Hrvatski ili engleski jezik. Volonteri iz stranih zemalja moraju znati engleski jezik kako bi se mogli sporazumijevati s voditeljima volontera.

JU PP TELAŠĆICA - Njegovatelj maslina i graditelj suhozida

Najčešća pitanja:

 • obnavlja zapuštene maslinike: reže stara stabla ili grane maslina i uklanja korovsko raslinje oko maslina
 • popravlja srušene suhozide oko maslinika
 • svojim radom doprinosi očuvanju kulturne baštine Parka

U rujnu.

Pet sati dnevno (od ponedjeljka do petka), od 8 sati ujutro do 1 sat poslijepodne. Minimalna dužina volontiranja je tjedan dana, a maksimalna jedan mjesec.

 • spremnost i želja za rad na terenu
 • spremnost za timski rad
 • osposobljenost za rad s motornom pilom i kosilicom (poželjno, nije uvjet)

Hrvatski ili engleski jezik. Volonteri iz stranih zemalja bi trebali imati barem temeljno znanje engleskog jezika kako bi se mogli sporazumijevati s djelatnicima u Parku i drugim volonterima.

Radno mjesto nije prikladno za rad osobe s invaliditetom, zbog terenskog rada, i nemogućnosti adekvatnog smještaja za osobe s invaliditetom.

Volonteri će raditi u maslinicima unutar Parka.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr