Ostali partneri

Javna ustanova Park prirode Telašćica

Adresa: Sali X 123281 Sali, Hrvatska
Telefon: +385(23)377096
E-pošta: telascica(manki)telascica(tocka)hr
Web: http://pp-telascica.hr


Javna ustanova „Nacionalni park Krka“

Adresa: Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik
Telefon: +38522201777
E-pošta: info(manki)npk(tocka)hr
Web: http://www.np-krka.hr/

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr