O BioSferi govore i trkači

Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd zamišljen je kao projekt usmjeren razvoju održivog aktivnog turizma posebnih interesa i visoke dodane vrijednosti temeljenog na prirodnoj baštini, posebice nacionalnih parkova i parkova prirode, ali i njihovog šireg okruženja koja se do sada nisu koristila i valorizirala na sustavan, održiv i učinkovit način.
Cilj projekta je doprinos održivom razvoju lokalnih zajednica i njihovih ekonomija održivim korištenjem i aktiviranjem potencijala prirodne baštine nacionalnih parkova i parkova prirode na širem području Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije.

Već na višemjesečnim radionicama na kojima su se razvijali proizvodi i programi za trinaest posebnih oblika turizma, a koje su okupile više od 150 sudionika, moglo se vidjeti kako je ideja BioSfere kao generatora razvoja aktivnog turizma itekako zanimljiva široj lokalnoj zajednici. 

Jedna od najaktivnijih zajednica u Hrvatskoj je, barem što se sporta i rekreacije tiče, ona trkačka. Rekreativni trkači, trail-trkači, planinari i triatlonci sve su brojniji, baš kao i razni događaji, utrke i festivali koji ih privlače.

Zato nam je posebno drago da su vijest o otvorenju BioSfere objavili i pozdravili na jednom od najposjećenijih domaćih trkačih portala, 3sporta.com-u. 

https://3sporta.com/novi-turisticki-proizvodi-u-staroj-skoli-u-biogradu/Lipanj 2024.
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Posljednje vijesti

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr